O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie

Adres rejestrowy: Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie
Głubczyn 23
77-430 Głubczyn

Gmina: Krajenka
Powiat: złotowski

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000059478
REGON: 57204220200000
NIP: 767-15-45-523
Rok powstania: 1997
Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie wspólnie ze środowiskiem wsi – Radą Sołecką , Kołem Gospodyń wiejskich oraz Parafią Rzymsko – Katolicką w Głubczynie organizowało imprezy integrujące społeczność lokalną (festyn dla mieszkańców Głubczyna i okolic , imprezy dla dzieci o charakterze środowiskowym oraz szkolnym). Wspólnie z Radą Sołecką wsi Głubczyn opracowano plan ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej wzdłuż brzegów jeziora wiejskiego .Na opracowaną koncepcję ścieżki przygotowano projekt dokumentacji technicznej. Przy wsparciu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Krajenka opracowano projekt na pozyskanie środków finansowych na realizację zadania. Opracowany wniosek złożono do Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskano dotację na realizację tego zadania. Realizacja ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej wzdłuż brzegów jeziora wiejskiego rozpocznie się w 2018 roku.

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku – wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000059478.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

4. Formularze PIT w PDF do wydruku

Jesteś emerytem lub rencistą ?  Też możesz przekazać 1% podatku !

PIT-OP ma umożliwić emerytom i rencistom przekazanie 1%, a jednocześnie zwolnić ich z obowiązku samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym. Oznacza to, że PIT z rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę wysyła Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czy inny organ rentowy). PIT-OP jest uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie musi rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.